Premsela, Instituut voor Design en Mode
(2003 - 2012)

Morf is een onafhankelijk tijdschrift voor vormgeving dat tussen 2004 en 2013 tweejaarlijks door Premsela uitgegeven werd. Met het tijdschrift wilde Premsela een ruime opvatting over vormgeving bevorderen.

Morf werd sinds december 2004 verspreid onder designstudenten en was met een oplage van 12.500 exemplaren het grootste vormgevingstijdschrift van Nederland. Het tijdschrift werd uitgegeven door Premsela en verscheen twee keer per jaar. Morf stimuleerde studenten om kritisch te zijn ten opzichte van zichzelf en ten opzichte van het ontwerpvak. Elk nummer bevat een bloemlezing van historische teksten, geselecteerde herpublicaties en speciaal voor het blad geschreven artikelen. Morf reikte nieuwe denkbeelden aan over vormgeving en raakvlakken met andere vakgebieden.

De laatste editie van het tijdschrift werd in mei 2013 uitgegeven en droeg het thema surrealisme. Het nummer bevat onder andere een fragment uit het surrealistisch manifest van Andre Breton en een uniek interview met Madelon Vriesendorp. Tevens werd in dit nummer de winnaar van de Morf Essayprijs 2012 bekend gemaakt. De redactie en hoofd jury Sybrand Zijlstra (eindredacteur Morf) selecteerde de winnende essays.