Premsela, Instituut voor Design en Mode
(2003 - 2012)
Scroll en ontdek Premsela, Instituut voor Design en Mode

Premsela, Instituut voor Design en Mode creëerde sinds 2003 vanuit een culturele invalshoek kansen voor de groei van de Nederlandse vormgeving. Bij al onze projecten werkte Premsela intensief samen met een groot aantal partners. Samen met hen organiseerde Premsela lezingen, debatten en tentoonstellingen in binnen- en buitenland. Daarnaast was Premsela uitgever van Morf, het grootste designtijdschrift van Nederland, en van de internationale portal Design.nl. Met de activiteiten richtte Premsela zich op de ontwerpers, studenten, opdrachtgevers, producenten en iedereen die geïnteresseerd is in de culturele waarde van design en mode.

In 2013 is Premsela samen met het Nederlands Architectuurinstituut en Virtueel Platform, kenniscentrum voor E-cultuur, opgegaan in Het Nieuwe Instituut.